Tag: Texel

Gemeenten
Grote zorgen over kwetsbare kinderen

Er zijn grote zorgen over een aantal groepen kwetsbare kinderen in Nederland. Ze krijgen nog steeds te weinig aandacht. Dat concluderen Defence for Children en UNICEF Nederland in het Jaarbericht Kinderrechten, de jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen.

Duurzaamheid
Texel krijgt 5 miljoen voor duurzaamheid

Provinciale Staten van Noord-Holland besloten akkoord te gaan met het voorstel van Gedeputeerde Staten om € 5 miljoen subsidie aan Texel toe te kennen. Dit geld is beschikbaar gesteld om de gemeente Texel te helpen haar doelstelling te bereiken om in 2020 alle benodigde energie zelf duurzaam op te wekken.