Texel krijgt 5 miljoen voor duurzaamheid

0

Provinciale Staten van Noord-Holland besloten akkoord te gaan met het voorstel van Gedeputeerde Staten om € 5 miljoen subsidie aan Texel toe te kennen. Dit geld is beschikbaar gesteld om de gemeente Texel te helpen haar doelstelling te bereiken om in 2020 alle benodigde energie zelf duurzaam op te wekken.

In het gemeentelijk plan ‘Energie voor Texel’, staat beschreven hoe Texel denkt deze ambitieuze doelstelling te gaan halen. Concrete acties voor besparing van energie, slimmer gebruik van energie en natuurlijk het duurzaam opwekken van energie op Texel worden hierin beschreven.

De gemeenteraad van Texel heeft hier in 2010 mee ingestemd. Een groot deel van het budget komt beschikbaar voor subsidieregelingen voor Texelaars. Zodra deze nieuwe subsidiemogelijkheden van kracht zijn, wordt dit bekend gemaakt via de lokale media. Alleen investeringen die gedaan worden nadat de regeling van kracht is, komen mogelijk in aanmerking voor een subsidie.

Besparen in gebouwde omgeving
In ‘Energie voor Texel’ zijn twee concrete projecten verder uitgewerkt: een plan om energie te besparen in de gebouwde omgeving: bij huizen, vakantiehuizen en andere gebouwen. Subsidies voor isolatiemaatregelen, zoals dubbel glas, dak- en vloerisolatie. De komende jaren is hiervoor € 2,5 miljoen beschikbaar op Texel! Gemeente Texel zal samen met TexelEnergie en de Stichting Duurzaam Texel de regeling uitvoeren. Details, zoals wat er wel en niet onder de regeling valt en de hoogte van het subsidiebedrag per onderdeel, worden verder uitgewerkt.

Zonnepanelen voor Texelaars
Het tweede concrete project gaat over zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, zogenaamde PV-panelen. Ook dit project moet nog in detail uitgewerkt worden, maar het idee is dat Texelaars zonder (veel) investering PV-panelen op hun dak kunnen laten installeren. De ‘afbetaling’ gaat dan via de energierekening die ongeveer even hoog blijft. Voor dit project is    € 1 miljoen subsidie beschikbaar. Het project wordt uitgevoerd door TexelEnergie. De overige € 1,5 miljoen subsidie wordt besteed aan andere projecten uit ‘Energie voor Texel’, bijvoorbeeld het plan om openbare verlichting zuiniger te maken, het energienet veel slimmer te maken (smart grid) en ook het winnen van energie uit biomassa.

De gemeente gaat hard aan de slag om deze plannen verder uit te werken en wil hier ook graag plannen en ideeën van inwoners en bedrijven bij betrekken.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden