Tag: transparantie

Bestuur
Oproep tot akkoord met Wet Open Overheid

Een brede coalitie van organisaties en journalisten roept de Tweede Kamer op om in te stemmen met de Wet open overheid, een initiatiefwet van GroenLinks en D66 met als doel om de overheid transparanter te maken.

Bestuur
Opinie Minder rompslomp, meer resultaat

Werkt een regisserende gemeente ingrijpend beter dan een traditionele? Jazeker. Toch vergt overstappen naar regisseren door gemeenten veel tijd. Om in organisatietermen te spreken “de stap van strategie naar uitvoering duurt lang”.

Blog
Opinie Een transparante overheid, alstublieft

Transparantie en openheid van het bestuur staan in Nederland hoog in het vaandel. Maar is dit wettelijk voldoende geregeld? Want de roep om meer openheid en transparantie wordt steeds luider.

Bestuur
‘VVD verzweeg giften lokale afdelingen’

De VVD leeft de eigen nieuwe regels voor financiële transparantie niet na. Vorig jaar kondigde de partij aan alle giften boven de 4500 euro aan lokale afdelingen bekend te maken, maarze zijn nog steeds onvindbaar in het jaarverslag over 2014

Bestuur
LTO pleit voor eenduidige gemeentelijke legeskosten

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland LTO pleit met het oog op de behandeling van de Omgevingswet in de Tweede Kamer voor eenduidige legeskosten. In onderbouwing van de kosten maar ook om ontwikkeling van agrarische bedrijven te stimuleren in plaats van af te remmen.

Big data
Toegang tot open data overheid blijft achter

De Nederlandse overheid lijkt geen gebruik te maken van de open data die zij zelf beschikbaar stellen. Deden zij dit wel, dan zouden zij kunnen constateren dat 14% van de door henzelf opengestelde datasets niet toegankelijk is doordat zij geen één werkende link hebben.