Open Overheid biedt ruimte voor bestuurlijke intimiteit

0

Ook in de nieuwe Wet openbaarheid van bestuur hoeft niet alles openbaar toegankelijk te zijn. Voor de zogeheten bestuursintimiteit blijft ruimte bestaan.

Op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) klinkt al jaren kritiek. Ook de koppeling van de Wob met de Wet dwangsom krijgt de handen niet op elkaar. In de Tweede Kamer is daarom door GroenLinks en D66 een initiatief genomen om veel ongenoegen uit de wereld te helpen.

De VNG meldt dit voorstel momenteel te bestuderen. De ontkoppeling van de twee wetten is hoe dan ook al wenselijk, laat de vereniging weten. “De reactietermijn gaat wel van vier naar twee weken”, wordt erbij gezegd. “Bestuursorganen moeten binnen die termijn een verzoek om informatie afhandelen, met de mogelijkheid om die termijn met twee weken te verlengen.”

Visie kabinet
Voor minister Ronald Plasterk kwam het initiatief ook best gelegen. De minister gaf aan dat er zaken gewijzigd moesten worden, maar wat precies, dat bleef onduidelijk. Na het initiatief van de partijen in de Kamer kwam de regering met het actieplan Open Government Partnership, als uitvloeisel van de Visie Open Overheid.

De kern van de kijk op de zaak is dat overheidsinformatie actiever openbaar moet worden gemaakt.

Het actieplan kent twintig verschillende acties de komende twee jaar. Overheden krijgen categorieën voor informatie die actief beschikbaar moeten zijn. Ook moeten begrotingen transparanter worden. Internetconsultatie moet worden uitgebreid en er wordt gekeken of een meer informele aanpak van Wob-verzoeken mogelijk is, bijvoorbeeld.

Intimiteit
Vraag blijft vooral in hoeverre de bestuursintimiteit in stand blijft. Sinds jaren staat dit ter discussie. “De nadruk op bestuursintimiteit past in een zorgelijke trend“, schreef de Nederlandse Vereniging van Journalisten al in 2011 over een voorstel om de Wob te beperken.

“Dat staat immers haaks op het wettelijke uitgangspunt dat de burger het recht heeft om bestuurlijke besluitvormingsprocessen te doorzien. Bepleiten dat openbaarheid beperkt moet worden tot alleen de uitkomsten van de besluitvormingsprocedure zou leiden tot de opvatting dat de Wob afgeschaft moet worden. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Ook de open overheid zal onderwerp van discussie blijven.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden