Tag: Ubbergen

Gemeenten
Gelderse gemeenten gaan herindelen

De gemeenteraden van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek in hun afzonderlijke raadsvergaderingen definitief ingestemd met een fusie van de drie gemeenten per 1 januari 2015.

Gemeenten
Millingen, Ubbergen en Groesbeek willen fusie

De colleges van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek hebben een herindelingsontwerp goedgekeurd. Daarmee stellen zij de gemeenteraden voor om te streven naar een fusie van deze gemeenten per 1 januari 2015.