Gelderse gemeenten gaan herindelen

0

De gemeenteraden van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek in hun afzonderlijke raadsvergaderingen definitief ingestemd met een fusie van de drie gemeenten per 1 januari 2015.

De gemeenteraden gezamenlijk hebben met 37 stemmen voor en 4 stemmen tegen groen licht gegeven voor de herindeling. In Millingen aan de Rijn en Ubbergen waren de raden unaniem voor de fusie. In Groesbeek waren twee partijen tegen.

De gemeenteraden hebben hun definitieve goedkeuring voor de herindeling gegeven op basis van het herindelingsadvies. Het herindelingsadvies is het vervolg op het herindelingsontwerp dat op 30 augustus 2012 door de gemeenteraden is vastgesteld. Met dit instemmend besluit ging de officiele acht  weken durende periode van start waarin het herindelingsontwerp ter inzage lag. Tijdens deze periode konden inwoners en andere belanghebbenden hun zienswijze (mening over) op het herindelingsontwerp kenbaar maken.  Het herindelingsadvies is in te zien en te downloaden via de herindelingswebsite www.MUGherindeling.nl. In het advies worden alle voor- en tegenargumenten uit de ingediende zienswijzen opgesomd en beantwoord.

Vervolgstappen herindeling
Het herindelingsadvies wordt doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland met het verzoek om het met een positief advies door te leiden. De verwachting is dat GS begin 2013 een besluit nemen. Als GS instemmen met de herindeling dan luidt het advies van de Provincie Gelderland aan de minister van Binnenlandse Zaken om de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek per 1 januari 2015 samen te voegen tot een gemeente.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden