Tag: Groesbeek

Gemeenten
‘MUG-gemeente groot genoeg’

Fractieleiders van partijen in de Tweede Kamer voeren campagne in de zogenoemde Gelderse MUG-gemeenten. Daar stak de welbekende discussie over schaalgrootte weer de kop op.

Financiën
Gebruik derivaten aan banden

Er komen strengere regels voor het gebruik van derivaten door publieke instellingen en overheden. Ondertussen lukt het de gemeente Groesbeek om onder een risicovol derivatencontract uit te komen.

Gemeenten
Gelderse gemeenten gaan herindelen

De gemeenteraden van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek in hun afzonderlijke raadsvergaderingen definitief ingestemd met een fusie van de drie gemeenten per 1 januari 2015.

Gemeenten
Millingen, Ubbergen en Groesbeek willen fusie

De colleges van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek hebben een herindelingsontwerp goedgekeurd. Daarmee stellen zij de gemeenteraden voor om te streven naar een fusie van deze gemeenten per 1 januari 2015.