Gebruik derivaten aan banden

0

Er komen strengere regels voor het gebruik van derivaten door publieke instellingen en overheden. Ondertussen lukt het de gemeente Groesbeek om onder een risicovol derivatencontract uit te komen.

Voor organisaties die (mede) met publiek geld worden gefinancierd is het speculeren met derivaten en soortgelijke complexe financiële producten binnenkort niet langer toegestaan.

Het is de bedoeling dat de nieuwe aanpak ook gaat gelden voor gemeenten, provincies en waterschappen, maar daarover wordt eerst overlegd met de betrokken koepelorganisaties (VNG, IPO en UvW). Vijf procent van de gemeenten is op dit moment in het bezit van derivaten.

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Dijsselbloem. Het voorstel voorkomt dat (semi-)publieke instellingen onnodige risico’s aangaan met belastinggeld. Hiermee wordt invulling gegeven aan een afspraak uit het regeerakkoord.

Het kabinet introduceert een overkoepelend beleid voor het gebruik van derivaten door (semi-) publieke instellingen. De kern van dit beleid is dat derivaten alleen ingezet mogen worden om – op verantwoorde wijze – renteschommelingen af te dekken. Om dit te realiseren komt er een lijst met toegestane derivaten. Op die lijst, waarvan (semi-)publieke instelling niet mogen afwijken, komen alleen derivaat-producten die nuttig zijn bij het afdekken van renteschommelingen. Met deze werkwijze moet worden voorkomen dat financiële instellingen de regels omzeilen via nieuwe, aangepaste derivaten.

Groesbeek

De gemeente Groesbeek had een behoorlijk bedrag in complexe derivaten gestoken. Dankzij een oplettend raadslid zijn de gesloten contracten opnieuw bekeken en is er weer met de Bang Nederlandse Gemeenten om tafel gegaan. Zowel bij de gemeente, de bank als de adviseur Deloitte en Touche bleken fouten te zijn gemaakt bij de uitvoering van het door Groesbeek gesloten derivatencontract. De BNG-bank heeft de kwestie in der minne geschikt en stort een inmiddels door de gemeente betaald bedrag van ruim 4 ton terug.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden