Tag: Universiteit Twente

Bestuur
Proefschrift: ‘Meer met minder werkt niet’

Decentralisatie van beleid bij een gelijktijdige verlaging van financiële middelen belooft weinig goeds. De nationale overheid vraagt wel erg veel van het vermogen van gemeenten om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Infrastructuur
Investeren in OV is dure duurzaamheid

Investeringen in openbaar vervoer zijn verhoudingsgewijs een dure manier om vervoer duurzamer te maken. Veel effectiever is inzetten op elektrisch vervoer, telewerken of bouwen in de buurt van stationslocaties.