Investeren in OV is dure duurzaamheid

0

Investeringen in openbaar vervoer zijn verhoudingsgewijs een dure manier om vervoer duurzamer te maken. Veel effectiever is inzetten op elektrisch vervoer, telewerken of bouwen in de buurt van stationslocaties.

Ook het verhogen van ov-frequenties is een effectievere investering dan de aanleg van meer “P+R’s”. Dat blijkt uit onderzoek van Ties Brands van de Universiteit Twente. Brands, werkzaam bij Goudappel Coffeng, hoopt aan de Universiteit Twente te promoveren op een wiskundig model dat maatregelen op het gebied van duurzaam vervoer doorrekent. Het model moet leiden tot het beste uit alle “kwaden”, elkaar soms beconcurrerende beleidsdoelstellingen. Hij paste zijn model toe op de Stadsregio Amsterdam en het is volgens hem is op het op elke regio van toepassing.

Keuzes maken

De onderzoeker becijferde dat er in de ochtendspits bijna 4000 uur reistijd, ruimtebeslag van 2000 geparkeerde auto’s of meer dan 12 ton CO2-uitstoot te besparen valt. Maar dat kan niet allemaal tegelijk, dus moeten er keuzes worden gemaakt.

Stadsregio Amsterdam

Uit zijn model voor de Stadsregio Amsterdam blijkt dat elke extra euro exploitatiebijdrage aan het OV gemiddeld leidt tot 6 minuten minder reistijd, 0,07 minder geparkeerde auto’s en 0,5 kilo minder CO2-uitstoot. Uit de studie blijkt dat OV-maatregelen relatief duur zijn om klimaatdoelstellingen dichterbij te brengen, namelijk € 1,10 per kilo CO2-uitstoot. Strengere milieueisen aan voertuigen kosten daarentegen ‘maar’ € 0,11 per kilo. Elektrische voertuigen middelen met € 0,35 per kilo.

P&R-terreinen zijn voor het klimaat geen goede oplossing.  Bepaalde OV-reizigers nemen dan juist sneller de auto naar het parkeerterrein, in plaats van de hele reis per openbaar vervoer af te leggen. e totale CO2-uitstoot neemt toe. Een hogere frequentie van treinen werkt in dit geval dan juist beter.

Keuzes in ruimtelijke ordening en werkwijze

Volgens Brands ontkomen we er niet aan verplaatsingen te voorkomen of te verkorten. Dus meer telewerken, diensten via internet of keuzes in onze ruimtelijke ordening: nieuwe woningen bouwen en werkgelegenheid ontwikkelen in de buurt van treinstations

Download hier het proefschrift

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden