Tag: UWV

Werk
Wsw-statistiek: geen nieuwe indicaties meer

De jaarlijkse rapportage over de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) over de resultaten van uitvoering door gemeenten en UWV is – vanwege de invoering van de Participatiewet – anders dan voorgaande jaren.

Gemeenten
Samenwerking laat inwoners weer meedoen

Oudewater Werkt! draait dan om het leggen van lokale verbindingen: het benutten van kennis en ervaring van andere organisaties, zoals welzijn, zorg, sociale werkvoorziening en bedrijfsleven.

Werk
Fraudewet: Minder schuld? Minder boete

De hoogte van de boete voor mensen met een uitkering wordt door UWV, SVB en gemeenten voortaan afgestemd op de ernst van de overtreding. Minder schuld? Minder boete.

Leefomgeving
Fors minder gemeente ambtenaren tot 2017

Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid bij de overheid verder zal krimpen tot 2017 om dan te stabiliseren. Door krimpende werkgelegenheid en vergrijzing, gecombineerd met de steeds hogere uittreedleeftijd, is er momenteel weinig ruimte voor nieuwe instroom bij de overheid.

Werk
SZW: uitvoering Partcipatiewet onvoldoende

Gemeenten moeten een actievere rol nemen om jongeren te helpen bij het vinden van een baan. De Inspectie SZW constateert dat in haar eindrapport ‘Buitenspel: De uitvoering voor jongeren in de WW of bijstand’. Gemeenten hebben wettelijk meer taken die zij tot nog toe niet of onvoldoende uitvoeren