Fors minder gemeente ambtenaren tot 2017

0

Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid bij de overheid verder zal krimpen tot 2017 om dan te stabiliseren. Door krimpende werkgelegenheid en vergrijzing, gecombineerd met de steeds hogere uittreedleeftijd, is er momenteel weinig ruimte voor nieuwe instroom bij de overheid.

Het aantal vacatures zal naar verwachting licht toenemen de komende jaren, maar ver verwijderd blijven van het niveau van voor de crisis. Dit staat in de sectorbeschrijving over de overheid die UWV vandaag publiceerde.

Krimp voornamelijk lokaal en regionaal
Vooral de gemeentelijke en provinciale overheden zijn kleiner geworden: zij doen hun werk met ruim 20 procent minder personeel dan 10 jaar geleden. UWV verwacht dat de werkgelegenheid bij de overheid verder zal krimpen tot 2017 om dan te stabiliseren. Dit geldt overigens niet voor alle overheidsonderdelen. Bij Defensie wordt de komende jaren weer meer geïnvesteerd in de basisgereedheid van de krijgsmacht.

Vacatures gedaald
Het aantal overheidsvacatures is sterk gedaald, van 36 duizend in 2008 naar 17 duizend in 2011. Sindsdien groeit het aantal vacatures weer licht tot 23 duizend in 2017. Verwacht wordt dat het aantal vacatures daarna verder toeneemt, maar nog wel onder het niveau van 2008 zal blijven

Hoger opgeleide specialisten in trek

Hoewel er sprake is van afname van werkgelegenheid, heeft de overheid wel ruimte voor technici op mbo-, hbo- en wo-niveau, zoals bijvoorbeeld inspecteurs technische installaties, technologen en hydrologen. Op ICT-gebied is er vraag naar onder meer hoogopgeleide programmeurs, securityspecialisten en businessanalisten. Ook aan financieel specialisten, zoals controllers, fiscalisten en (register) accountants is behoefte.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden