Tag: werkgelegenheid

Leefomgeving
Fors minder gemeente ambtenaren tot 2017

Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid bij de overheid verder zal krimpen tot 2017 om dan te stabiliseren. Door krimpende werkgelegenheid en vergrijzing, gecombineerd met de steeds hogere uittreedleeftijd, is er momenteel weinig ruimte voor nieuwe instroom bij de overheid.

Werk
SZW: uitvoering Partcipatiewet onvoldoende

Gemeenten moeten een actievere rol nemen om jongeren te helpen bij het vinden van een baan. De Inspectie SZW constateert dat in haar eindrapport ‘Buitenspel: De uitvoering voor jongeren in de WW of bijstand’. Gemeenten hebben wettelijk meer taken die zij tot nog toe niet of onvoldoende uitvoeren

Werk
Garantiebanen nog geen garantie voor gehandicapten

Gehandicapten lijken garantiebanen mis te lopen door verwarrende regelgeving en toetsingskosten. Het aantal aanmeldingen voor het daartoe geopende register loopt zwaar achter bij de doelstellingen en verwachtingen.