Garantiebanen nog geen garantie voor gehandicapten

0

Gehandicapten lijken garantiebanen mis te lopen door verwarrende regelgeving en toetsingskosten. Het aantal aanmeldingen voor het daartoe geopende register loopt zwaar achter bij de doelstellingen en verwachtingen.

Sinds eind vorig wordt gehandicapte jongeren een ‘garantiebaan’ in het vooruitzicht gesteld. Via hun eigen gemeente dienen zij te worden aangemeld voor het zogenaamde ‘doelgroepenregister’, waar het bedrijfsleven op haar beurt uit kan rekruteren. Die rekrutering is om te voldoen aan de toezegging van 100.000 banen voor gehandicapten. Wordt dit quotum niet gehaald dan volgt er een boetesysteem.

Volgens NRCQ zijn er in maart maar 129 kandidaten in het doelgroepenregister aangemeld. De bedoeling van het ministerie van Sociale Zaken is dat er dit jaar zo’n 10.000 mensen worden aangemeld. Het UWV gaat uit van 15.000 aanvragen ter beoordeling.

Een reden die gegeven wordt voor het ernstig achterblijven van aanmeldingen zijn de strenge -wettelijke- eisen die uitkeringsinstantie UWV stelt. Indien mensen met een handicap door een medische toetsing eventueel voor passend werk in aanmerking komen, worden zij niet opgenomen in het register. Daarnaast blijkt dat gemeenten aanhikken tegen de kosten -810 euro per kandidaat- die aan een screening vastzitten, temeer daar kandidaten totnogtoe snel worden afgewezen. Andere gemeenten wachten met aanmelding voor het register als ze een zekere baan voor een kandidaat hebben.

Staatssecretaris Klijnsma is aan het onderzoeken of de regeling kan worden versoepeld. Bijvoorbeeld door bepaalde groepen vrij te stellen van screening door het UWV

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden