Ambtsgebed vervalt, bidden blijft

0

Het ambtsgebed in Ede komt vervallen, het vrijwillige ‘gewone’ gebed komt er voor in de plaats.

Het was misschien wel de raadsvergadering van het jaar in Ede. Vakantie werd verzet, en Raadsleden op het laatste moment ingevlogen. De stemming in kwestie ging over het ambtsgebed dat aan het begin van iedere vergadering plaatsvindt.

Met de teruggekeerde raadsleden was er een meerderheid aanwezig voor afschaffing. Maar de raad kwam tot een compromis. Voordat de afschaffing in stemming werd gebracht kwamen CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen en de PvdA met een amendement waarin staat dat de voorzitter voorafgaand aan de vergadering een ambtsgebed kan uitspreken of doen uitspreken. Raadsleden hebben dan de keuze om daar wel of niet aanwezig te zijn. Bij geen interesse kan een raadslid na het gebed gewoon aanschuiven voor het begin van de vergadering. Toen daarbij opgemerkt dat het voortaan geen ambtsgebed zou heten, maar gewoon gebed was de kogel door de kerk.

Ook de VVD, die met het voorstel kwam het ambtsgebed af te schaffen vond het compromis goed. “De gemeenteraad laat hiermee zien dat de gemeenteraad er is voor alle inwoners, ongeacht hun geloofs- en levensovertuiging. De voorzitter sprak tot heden het ambtsgebed uit namens de raad, terwijl velen in de raad hier geen verbinding mee hebben. Door het ambtsgebed niet meer uit te spreken na opening van de vergadering, laat je iedereen optimaal vrij om hier hun eigen keuze in te maken.”

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden