SZW: uitvoering Partcipatiewet onvoldoende

0

Gemeenten moeten een actievere rol nemen om jongeren te helpen bij het vinden van een baan. De Inspectie SZW constateert dat in haar eindrapport ‘Buitenspel: De uitvoering voor jongeren in de WW of bijstand’. Gemeenten hebben wettelijk meer taken die zij tot nog toe niet of onvoldoende uitvoeren

Slechts een kwart van de jongeren in de bijstand (WW-B/ Participatiewet) vindt binnen een jaar een baan, bij jongeren met een WW-uitkering is dit tweederde. Volgens de Inspectie is een meer activerende uitvoering door gemeenten vereist.

Wetgeving wordt niet nageleefd

De Inspectie concludeert dat de huidige manier waarop gemeenten en UWV jongeren met een uitkering aan het werk of terug naar school helpen lang niet altijd voldoet aan de eisen die de wetgever daaraan stelt. Dit vormt een risico voor het vergroten van de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Het UWV en gemeenten controleren onvoldoende hoe jongeren zoeken naar een baan. Als er wordt gecontroleerd dan is dit op het aantal sollicitatieactiviteiten. De inhoud en de breedte van de sollicitaties worden heel beperkt getoetst. De wettelijke verplichting van het aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid is vooral door  jongeren in de bijstand weinig voelbaar.

Plan van aanpak onduidelijk

De bij het onderzoek betrokken jongeren geven aan amper op de hoogte te zijn van de afspraken rondom het verplichte Plan van Aanpak. Hierin moeten gemeenten samen met de jongeren afspraken maken over de re-integratie naar werk en of een opleiding.

Digitale en persoonlijke begeleiding

Jongeren maken nog niet altijd goed gebruik van de geboden digitale mogelijkheden, alhoewel uit het rapport blijkt dat de UWV deze in juiste mate biedt en de zogeheten ‘Werkmap’ door jongeren wordt gewaardeerd. Coaches van UWV wijzen de jongeren op de mogelijkheden om effectiever gebruik te maken van digitale ondersteuning. Als gevolg hiervan passen jongeren vaak hun zoekgedrag en cv aan.

Weinig samenwerking

De Inspectie stelt verder vast dat sociale diensten voor de re-integratie van jonge uitkeringsgerechtigden weinig samenwerken met andere organisaties, zoals zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen, terwijl dit wel tot hun wettelijke taken behoort. In het licht van de decentralisaties naar gemeenten zijn integrale dienstverlening en ketensamenwerking nog belangrijker geworden. Ook stelt de Inspectie vast dat UWV en gemeenten beter moeten samenwerken bij de overgang van jongeren van de WW naar de Participatiewet, zodat ze op tijd met de zoekperiode starten en niet onnodig zonder inkomen komen te zitten.

Voor het hele rapport ‘Buitenspel’, klik hier

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden