Tag: re-integratie

Werk
Aandacht voor verdringing bijstandsgerechtigden

Re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Gemeenten zouden in hun beleid en werkinstructies meer aandacht moeten besteden aan het risico op verdringing.

1 2 3 6