Tekort op bijstandsbudget gemeenten alarmerend

0

Door tekorten op het bijstandsbudget moest bijna driekwart van de gemeenten in 2014 algemene middelen aanwenden om de uitkeringen te betalen. Per inwoner kostte dat tientallen euro’s.

De helft van de tekortgemeenten kampte met een tekort van meer dan 10%. Vooral kleinere gemeenten tot 50.000 inwoners hadden tekorten. In vijf jaar tijd daalde het participatiebudget bovendien fors. Hoewel gemeenten zelf extra middelen inzetten, was er in 2014 per bijstandsgerechtigde slechts 1.600 euro beschikbaar voor re-integratie; 69% minder dan in 2009, aldus Divosa, de vereniging van managers van sociale diensten.

72% gemeenten komt tekort

Gemeenten hadden in 2014 een tekort van € 62 miljoen op het gezamenlijke bijstandsbudget, het zogeheten ‘macrobudget’. Dat lijkt met 1,1 % een klein tekort. Echter op gemeenteniveau vertaalt dat zich naar het beeld dat 72% van de gemeenten een tekort op hun budget hadden, waarvan de helft een tekort van minimaal 10%. Vooral kleinere gemeenten met minder dan 50.000 inwoners kampen met tekorten.

Noorden het zwaarst getroffen

De meeste gemeenten met een tekort moesten tussen de 0 en 20 euro per inwoner bijleggen op het bijstandsbudget. Twintig gemeenten moeten meer dan 40 euro per inwoner bijleggen. Dit kan oplopen tot ruim 100 euro per inwoner (maar dat is exclusief eventuele tegemoetkomingen vanuit de vangnetregelingen). Vooral in Oost Groningen en Oost Drenthe zijn de tekorten afgezet tegen het aantal inwoners hoog. Over 10 jaar tijd hebben gemeenten ruim € 370 miljoen moeten bijleggen op hun bijstandsbudget.

Participatiebudget

Het Participatiebudget bedroeg in 2014 694 miljoen. Gemeenten gaven in dat jaar 765 miljoen uit aan participatie. Dat is 71 miljoen meer (10%) dan het budget dat zij van het Rijk ontvingen.

Minder armslag voor reïntegratie arbeidsmarkt

Divosa voorzitter Paas concludeert dat er aan ambities om mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen geen gebrek is, maar dat de gemeenten steeds minder armslag hebben om mensen terug te leiden naar werk.  “Hoewel de arbeidsmarkt aantrekt, loopt het aantal mensen dat beroep doet op de bijstand nog steeds op.” Paas vraagt zich daarom af of het realistisch is te verwachten dat mensen het zonder hulp van gemeenten wel gaan redden.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.