Onenigheid Klijnsma en gemeenten over bijstandsbudgetten blijft

0

VNG en Divosa zijn het niet eens geworden met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de verdeling van de budgetten voor bijstandsuitkeringen voor 2016. Dit meldt Divosa, de vereniging van managers van sociale diensten,

Het verdeelmodel dat Klijnsma wil gebruiken zorgt ervoor dat sommige gemeentes onverklaarbare kortingen op hun budgetten krijgen en is daarom van onvoldoende kwaliteit. VNG en Divosa wilden afspraken maken met de staatssecretaris om de budgetverdeling voor 2016 te verbeteren, maar dat is niet gelukt. De staatssecretaris wil het model ondanks de geconstateerde gebreken in stand houden.

Niet doorschuiven naar gemeenten
Om deze gebreken te beperken, stelt zij een extra vangnet voor om de gemeentes die het meest worden benadeeld voor een klein deel te compenseren. Dit extra vangnet moet dan wel worden betaald door gemeentes zelf. Dat is voor VNG en Divosa onaanvaardbaar. Het Rijk is verantwoordelijk voor  een correcte verdeling van de budgetten. Het Rijk moet dus ook de verantwoordelijkheid dragen voor de reparatie van ontstane fouten.

Ook de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) adviseerde de staatssecretaris om de extra rekening die door fouten in het model zal ontstaan bij enkele gemeenten, niet door te schuiven naar de gemeenten. Het Rijk is al vaker ingesprongen bij (extreme) incidentele tekorten waar gemeenten niets aan kunnen doen. Tot voor kort werd het incidentele vangnet (IAU) ook altijd vanuit de Rijksbegroting gefinancierd.

Los van het verdeelmodel, vinden VNG en Divosa het onaanvaardbaar dat gemeenten steeds later in het jaar geconfronteerd worden met financiële wijzigingen waardoor ze in de knel komen met hun programmabegrotingen. Dit bemoeilijkt bovendien een goede uitvoering van de Participatiewet. Ook nu weer zullen er als gevolg van een laatste doorrekening van het SCP nog ‘kleine’ aanpassingen in de verdelingen optreden ten opzichte van de op 1 oktober bekend gemaakte budgetten. De aangepaste budgetten zullen pas na het AO op 29 oktober op het Gemeenteloket gepubliceerd worden.

(Divosa)

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden