Jeugdwerkloosheid Amsterdam fors gedaald

0

De jeugdwerkloosheid in Amsterdam loopt snel terug. Ten opzichte van begin dit jaar is het aantal Amsterdamse jongeren in de bijstand met veertien procent gedaald..

Half oktober stond de teller van het aantal jonge uitkeringsgerechtigden tot 27 jaar op 2.324. Een daling van 14% ten opzichte van de 2.700 uitkeringsgerechtigden op 1 januari 2015. Deze trend lijkt haaks te staan op het landelijke jeugdwerkloosheidscijfer. Dat is volgens het CBS de afgelopen periode licht gestegen. Dit meldt de gemeente Amsterdam.

Samen met maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en werkgevers heeft de gemeente Amsterdam  van januari tot en met augustus van dit jaar 3.393 jongeren naar school of werk begeleid. Afgezet tegen de jaarlijkse doelstelling om 5.250 jongeren naar school of werk te begeleiden liggen we goed op koers. Verantwoordelijk wethouder Arjan Vliegenthart (SP): “In Amsterdam willen we dat iedereen meedoet. Dat betekent voor onze Amsterdamse jongeren dat ze naar school gaan óf aan het werk gaan. Als ze dat niet zelf voor elkaar weten te krijgen helpen we ze een handje.”  De aanpak staat in het Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid 2015-2018, die de gemeenteraad in november 2014 heeft vastgesteld.

Naast het direct (terug)begeleiden van jongeren naar school of werk boekt de gemeente Amsterdam ook indirecte resultaten. Wethouder Vliegenthart: “Dit doen we bijvoorbeeld door  jongeren die soms al maanden zaten te niksen op de bank, de  basisvaardigheden bij te brengen die je nodig hebt op de arbeidsmarkt. Zoals op tijd komen en je aan je afspraken houden. Zo vergroten we de kans voor deze jongeren om een baan te vinden én om die ook  vast te houden.”

De gemeente maakt afspraken met het (speciaal) onderwijs om jongeren voor het einde van hun schoolperiode te begeleiden naar een werkplek. Ook geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld door 1.302 stagiairs een stageplek te bieden en 12 jongeren met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Tot en met augustus zijn er 1.434 van deze ‘randvoorwaardelijke’ trajecten afgerond.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.