Tag: vergoedingsregeling

Bestuur
Onduidelijke besteding Proces Verbaal-vergoeding gemeenten

De Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast 2010 (hierna: pv-vergoeding) is op 1 januari jl. beëindigd. Het ministerie van V&J heeft laten onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn voor de afbreuk van de leefbaarheid en het veiligheidsbeleid in gemeenten en de werklast voor de politie.