Tag: wegenbouw

Blog
Opinie Doeners in duurzaamheid

Verduurzaming van het vastgoed is van belang voor de economie, werkgelegenheid, leefbaarheid. Het is hip en sociaal. Ook zonder smart geformuleerde doelstellingen en geld kan een gemeente veel doen en mogelijk maken. En zo zelf het goede voorbeeld geven. Hierover wethouder Rijpstra van Tytsjerksteradiel

Energie
Pilots voor participatie energiesector gestart

‘Houd het eenvoudig met de omgevingswet’ is de titel van een verzameling van ‘lessen en successen’ uit participatie in de energiesector. Het presenteert pilots voor snellere en betere besluitvorming over energieprojecten in het kader van de Omgevingswet. Hiermee wordt het startschot gegeven voor op te zetten pilots voor snellere en betere besluitvorming over energieprojecten in het kader van de Omgevingswet.