Tag: Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW

Werk
Fraudewet: Minder schuld? Minder boete

De hoogte van de boete voor mensen met een uitkering wordt door UWV, SVB en gemeenten voortaan afgestemd op de ernst van de overtreding. Minder schuld? Minder boete.