Tag: wifi

Bedrijfsvoering
Privacy zorg: wifi-tracking

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft winkels en gemeenten gewezen op de wettelijke eisen die gelden wanneer zij gebruik maken van wifi-tracking. Het volgen van mensen via het wifisignaal van hun mobiele apparaat maakt een grote inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer.

Bestuur
govroam Wifi bij 50.000 ambtenaren in gebruik

Het bereik van wifi dienst ‘govroam’ is binnen een jaar gestegen tot 50.000 ambtenaren. Onder meer Arnhem, Deventer en Den Haag maken gebruik van de wifi dienst waarmee ze kunnen inloggen op 130 overheidslocaties