Onderwerp: Burgerzaken

Burgerzaken
Valkuilen van samenwerking in SSC’s

In het regeerakkoord wordt gestuurd op de ontwikkeling van grote gemeenten en samenwerkingsverbanden. Of het wat oplevert, is afhankelijk van het ontwijken van de in praktijk bestaande valkuilen.

1 36 37 38 39 40 43