Europese subsidie participatieproject Breda

0

Samen met vijftien verschillende partners, heeft de Gemeente Breda Europese subsidie weten te bemachtigen voor het project ‘Integratie door wijkparticipatie’. Doel van het project is om migranten zo goed mogelijk in de Bredase samenleving te laten integreren en mee te laten doen.

Subsidie van het Asiel, Migratie en Integratiefonds betekent dat 75% van de projectkosten voor subsidie in aanmerking komt. Het project dat hiermee uitgevoerd gaat worden, richt zich vooral op het onderdeel integratie.

Integratie door wijkparticipatie
Het Bredase project ‘Integratie door wijkparticipatie’ is één van de zeven gehonoreerde projecten uit meer dan 50 aanvragen. De kwaliteit van de aanvraag is – met een score van 94 op een totaal van 100 punten – als ‘bijzonder hoog’ beoordeeld. De projectkosten bedragen in totaal 1,6 miljoen euro. Het toekennen van de subsidie betekent dat circa 1,2 miljoen euro door het Asiel, Migratie en Integratiefonds wordt bijgedragen.

Schoolvoorbeeld
Miriam Haagh, coördinerend wethouder transformatie sociaal domein: “Dit is nou een schoolvoorbeeld van hoe je zo’n subsidieaanvraag aanpakt. De gezamenlijke passie en betrokkenheid van onze partners, namelijk het bevorderen van de integratie en participatie van Bredase migranten, of eigenlijk het meedoen aan en in onze maatschappij, maakte het mogelijk de aanvraag binnen een maand in te dienen. Los van of de subsidieaanvraag nu wel of niet gehonoreerd zou worden, is deze nieuwe samenwerking en verbinding tussen partijen al grote winst. Dat kan onze migranten alleen maar ten goede komen. Nu de subsidie daadwerkelijk is toegekend, kunnen we samen aan de slag voor onze migranten. Want, in Breda doet en telt iedereen mee.”

Migranten
Het project richt zich op de 3117 Bredase migranten die afkomstig zijn uit een niet-westers land, die rechtmatig in Nederland verblijven, maar die geen Nederlands paspoort hebben (de zogenoemde statushouders). Daarbinnen richt het project zich op migranten die na het inburgeringsexamen nog niet de stap hebben kunnen maken naar goede participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Binnen het project is ook bijzondere aandacht voor migranten met een uitkering, jonge en vrouwelijke migranten met beperkte werkervaring.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden