SZW: gemeenten terughoudend bij beschut werk

0

De Inspectie SZW heeft na een beknopter onderzoek afgelopen zomer breder onderzocht hoe ver gemeenten zijn met de inrichting van beschut werk. Uit het onderzoek blijkt dat er bij gemeenten vooral sprake is van beleidsvorming en nog niet van concrete invulling

Volgens Cedris, brancheorganisatie in de Sociale werkvoorziening, blijkt uit het onderzoek dat 81% van alle gemeenten in Nederland beleid heeft opgesteld over het aanbieden van beschut werk. 14% heeft geen beleid voor beschut werk maar heeft voor de doelgroep wel alternatief beleid opgesteld. Twintig gemeenten (5%) geven aan niets te doen. Alle gemeenten hebben dit beleid inmiddels in een verordening vastgelegd.

Tweederde van alle gemeenten (260 gemeenten) kunnen desgevraagd nog geen concrete aantallen noemen hoeveel beschutte plekken zij dit jaar willen realiseren. Gemeenten die dit wel weten plannen dit jaar bijna 500 plekken te realiseren. Het door het kabinet beoogde aantal plekken per ultimo 2015 is 1.600. Alle gemeenten samen krijgen geld om, op termijn, uiteindelijk 30.000 beschutte plekken te organiseren.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden