Tag: inspectie szw

Werk
SZW: gemeenten terughoudend bij beschut werk

De Inspectie SZW heeft na een beknopter onderzoek afgelopen zomer breder onderzocht hoe ver gemeenten zijn met de inrichting van beschut werk. Uit het onderzoek blijkt dat er bij gemeenten vooral sprake is van beleidsvorming en nog niet van concrete invulling