Vroegsignalering schulden bij gemeenten nog in beginfase

0

Vroegsignalering van problematische schulden is bij gemeenten nog in de beginfase en er is veel voordeel te behalen in dit proces, aldus de Inspectie SZW. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zet in op landelijke ondersteuning aan gemeenten bij de verdere ontwikkeling van een aanpak voor vroege signalering van schulden bij haar inwoners.

Dit zegt staatssecreatris Jetta Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang in het schuldenbeleid. Hiervoor is 7,5 miljoen euro beschikbaar tot en met 2018. Een van de maatregelen is de professionaliseringsimpuls gericht op alle betrokkenen: raadsleden, wethouders, beleidsmedewerkers, medewerkers in de uitvoering, cliëntenraden en vrijwilligers.

Klijnsma heeft subsidie toegekend aan het samenwerkingsverband van Divosa, de VNG, de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de LCR voor hun ondersteuningsprogramma voor de gemeentelijke schuldhulpverlening. Vroegsignalering vormt hier een belangrijk onderdeel van. Ook is er subsidie voor landelijke ondersteuning aan gemeenten bij de verdere ontwikkeling van een aanpak van vroegsignalering. Hierbij hebben gemeenten de mogelijkheid om advies en ondersteuning op maat te krijgen.

Ontwikkeling

“Daarnaast blijf ik via het verspreiden van goede voorbeelden op effectieveschuldhulp.nl en via de subsidieregeling armoede en schulden onverminderd inzetten op de verdere ontwikkeling van vroegsignalering”, aldus Klijnsma. Ook geeft ze aan de focus te leggen op (ex-)dak- en thuisloze jongeren in de aanpak van schulden bij jongeren die willen studeren. Het idee is om de oplossingen die voor deze jongeren gevonden in een breder kader in te zetten.

Actualiteitencongres Schuldhulpverlening

Problematische schuld is een groot en complex issue. Tijdens het congres wordt u in één dag op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Meer informatie >>

Beginfase

Uit het onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat vrijwel alle gemeenten in Nederland invulling geven aan vroegsignalering. Bij veel gemeenten ontbreekt de effectiviteit op dit moment, en verkeert de ontwikkeling van een aanpak voor vroegsignalering nog in een beginfase. Sommige gemeenten zijn daarin wat verder dan anderen. Als voorbeeld wordt de straatkubus in Almere genoemd, maar ook gemeenten als Leeuwarden, Nijmegen en Tilburg timmeren aan de weg volgens de Inspectie SZW.

Actief leerproces

De Inspectie ziet vooral kansen in het vergroten van het aantal partners met wie gemeenten afspraken maken zoals woningcorporaties, maatschappelijk werk, voedselbanken, nutsbedrijven en zorgverzekeraars, en het verbeteren van het combineren en duiden van signalen. Ook benadrukt de Inspectie het belang van het benaderen van de ontwikkeling van vroegsignalering als actief leerproces door gemeenten. Het goed inrichten van het proces, van doelbeschrijving tot verantwoording, van goede registratie en van evaluatie van de aanpak zijn volgens de Inspectie voorwaarde voor dit leerproces.Hiermee wordt namelijk inzicht verkregen in de effectiviteit van de aanpak.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden