‘Verbeteringen in dienstverlening kwetsbare burgers noodzakelijk’

0

Gemeenten en hun samenwerkingspartners in het sociale domein doen veel voor kwetsbare burgers, maar verbeteringen in de dienstverlening zijn hard nodig. ‘De afdeling Werk en inkomen bij gemeenten is vaak moeilijk bereikbaar en de aanvraagprocedures voor inkomensvoorzieningen zijn complex.’

Dat concludeert de Inspectie SZW op basis van drie onderzoeken gericht op de toegang en uitvoering van inkomensondersteunende voorzieningen voor kwetsbare burgers. Zoals mensen met schulden en geen of weinig inkomen, jongeren in de jeugdhulp, gezinnen met multiproblematiek en dak- en thuislozen. Uit alle drie de onderzoeken blijkt dat het inkomensdeel van de afdeling Werk en inkomen bij gemeenten moeilijk bereikbaar is. Ook krijgen burgers te maken met een complex aanvraag- en uitvoeringsproces, zonder dat gemeenten daarbij altijd de juiste ondersteuning bieden. Bij het sociaal wijkteam is er onvoldoende kennis op het gebied van inkomen, waardoor niet altijd op de juiste wijze geïnformeerd en doorverwezen wordt.

Drempel

Het is opnieuw een onderzoek waarin de toegang tot gemeentelijke diensten als moeizaam wordt betiteld. Recent werd zo’n drempel voor burgers ook al vastgesteld bij de toegang tot schuldhulpverlening, zorg en ondersteuning en psychische jeugdhulp. Ook de bevindingen van de Inspectie SZW zijn niet positief, maar tegelijkertijd is wel geconstateerd dat gemeenten en hun samenwerkingspartners stappen zetten om verbeteringen in hun uitvoeringsprocessen aan te brengen. ‘Deze laten zien dat gemeenten zich bewust zijn van het belang om werkwijzen te ontwikkelen waarbij kwetsbare burgers die ondersteuning krijgen die nodig is,’ aldus de Inspectie.

  • “Heldere taal en toegankelijke informatie zijn belangrijke verbeterpunten om ervoor te zorgen dat iedereen de weg naar goede zorg vindt”  >> Lees meer

Zelfredzaamheid

Andere opvallende conclusies van de Inspectie zijn dat professionals moeite hebben de zelfredzaamheid van burgers te bepalen en dat deze vaak wordt overschat. Wat een gemeente van cliënten vraagt, is voor een deel van hen te ingewikkeld. Dit kan een reden zijn waarom procedures heel lang lopen en hulp pas een tijd later op gang komt. Verder is er onvoldoende continuïteit en integrale dienstverlening. Er ontbreekt een professional die het gehele proces van de klant overziet en ervoor zorgt dat de nodige actie wordt ondernomen. En, zo zegt de Inspectie, bij verschillende kwetsbare groepen is er te weinig aandacht voor participatie.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden