Tag: migratie

Burgerzaken
Europese subsidie participatieproject Breda

Samen met vijftien verschillende partners, heeft de Gemeente Breda Europese subsidie weten te bemachtigen voor het project ‘Integratie door wijkparticipatie’. Doel van het project is om migranten zo goed mogelijk in de Bredase samenleving te laten integreren en mee te laten doen.