‘Beter zicht nodig op verscheidenheid herkomst inwoners’

1

Gemeenten moeten beter zicht krijgen op de verscheidenheid naar herkomst van inwoners binnen de eigen gemeente, bijvoorbeeld door zelf lokaal gegevens hierover te verzamelen. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Uit onderzoek van de raad blijkt dat in ons land de verscheidenheid qua afkomst groter is geworden en nog groter zal worden in de toekomst. Dat leidt volgens de raad tot nieuwe uitdagingen, onder meer op het gebied van sociale samenhang. Verbindingen tussen buurtbewoners moeten door gemeenten worden bevorderd. ‘Verbindingsbeleid hoeft niet de ambitie te hebben om hechte banden tussen mensen te smeden, het is voldoende dat burgers op een pragmatische manier met grotere verscheidenheid kunnen omgaan.’

Lokaal

Gemeenten moeten volgens de raad zelf gaan bekijken hoe de bevolking is samengesteld en wat de herkomst is van de bewoners. Instellingen en organisaties kunnen dan hun diensten aanpassen aan die ‘wisselende veelvormigheid’ van bewoners en klanten. Elke nieuwkomer, ook EU-arbeidsmigranten en kennismigranten, moet worden gefaciliteerd om zo snel en zo soepel mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Dit vraagt volgens de raad om een doordacht ‘wegwijsbeleid’ onder regie van de gemeenten. Verder blijft het belangrijk om de sociaaleconomische positie van bewoners te verbeteren om de sociale cohesie te versterken in kwetsbare buurten met veel verscheidenheid.

Verschillen gemeenten

Tussen gemeenten bestaan volgens het onderzoek grote verschillen. In homogene gemeenten, zoals Urk, zijn vrijwel geen inwoners met een migratieachtergrond. In agrarische gemeenten, zoals Westland, zijn veel inwoners met een Poolse of Bulgaarse achtergrond. Expatgemeenten, zoals Amstelveen en Voorschoten, hebben inwoners uit alle delen van de wereld. In meerderheid-minderheden steden, zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, heeft de meerderheid van de inwoners een migratieachtergrond en is het aantal verschillende herkomstlanden zeer groot.

Veiligheid

In buurten en gemeenten met veel verscheidenheid naar herkomst oordelen inwoners volgens het onderzoek van de WRR minder positief over de verhoudingen in de buurt en voelen zij zich onveiliger. Ook is de kans op het plegen van een delict groter in meer diverse gemeenten. Boven een bepaald niveau aan verscheidenheid treedt dit verband echter niet meer op.

Over Auteur

Laura Wennekes

1 reactie

  1. Avatar
    J. de Jong op

    Hoe verhoudt de (overheids)wens tot het willen hebben van zicht op de verscheidenheid zich tot artikel 2.7 lid 1 onder a sub 4 van de wet Brp?
    (Dit is de wettelijke grondslag waarop gebaseerd is dat naast de Nederlandse nationaliteit geen vreemde nationaliteit wordt opgenomen in de basisregistratie.)

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden