Onderwerp: Burgerzaken

Burgerzaken
Er komt een wachtlijst voor ID-kaarten

Binnenlandse Zaken verwacht een run op ID-kaarten nu ze voor de burger gratis zijn. Daarom worden gemeenten gevraagd alleen identiteitskaarten uit te geven aan burgers die de kaart echt nodig hebben.