Onderwerp: Burgerzaken

Burgerzaken
‘Overheveling jeugd-ggz naar gemeenten is ramp’

Als de jeugd-ggz wordt overgeheveld naar de gemeenten bestaat het risico dat kinderen door wachtlijsten, geldgebrek en andere prioriteiten geen jeugd-ggz meer krijgen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP).

Burgerzaken
Het geld ligt op straat: adviseurs eruit, opleiders erin

Nu gemeenten een immense nieuwe zorgtaak en 200.000 nieuwe klanten mogen verwelkomen, luidt de grote vraag hoe dit goed en efficiënt te organiseren valt. Klassiek is de gedachte: het proces beschrijven, protocollen vaststellen, verantwoordelijkheden beschrijven en handboeken maken.