Onderwerp: Pensioen

Pensioen
Stijging pensioenpremie ABP

Het ambtenarenpensioenfonds ABP gaat de pensioenpremie substantieel verhogen. Het grootste deel zal worden betaald door de overheid en een kleiner deel door de ambtenaren.

Bestuur
ABP gaat in gesprek met burgemeester Utrecht

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen heeft ambtenarenpensioenfonds ABP gevraagd te stoppen met investeren in bedrijven die handelen in fossiele brandstoffen. ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool gaat binnenkort daarom met hem om te tafel om het beleid van het fonds toe te lichten.

Big data
Ambtenaar als eerste met pensioen

Maatregelen om de pensioenleeftijd te verhogen hebben een groot effect, blijkt uit een CBS-analyse. De gemiddelde pensieonleeftijd is afgelopen jaar met vier maanden toegenomen