Onderwerp: Pensioen

Pensioen
Pensioenakkoord overheid voor 2014

Vandaag is in de Pensioenkamer een akkoord bereikt tussen de overheids- en onderwijswerkgevers, verenigd in het Verband Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de vakbonden.