ABP: Pensioenplan is vijf keer niks

1

Morgen wordt in de Tweede Kamer gesproken over de pensioenplannen van het kabinet. Het ABP is een van de fondsen met vijf kritiekpunten op deze plannen.

“We zijn onder andere voor indexatieregels die realistischer en beter uitvoerbaar zijn”, laat het pensioenfonds weten. “Wij vinden het belangrijk dat de pensioenen meegroeien met de lonen. Het pensioen van onze deelnemers moet namelijk over bijvoorbeeld tien jaar evenveel waard zijn als nu. Daarom blijven wij bij onze ambitie om een goed en dus geïndexeerd pensioen te bieden. De nieuwe pensioenregels bieden daarvoor nog te weinig ruimte.”

De Pensioenfederatie, waar het ABP deel van is, zet de vijf punten op een rij:

 1. Toekomstbestendig indexeren pakt verkeerd uit

  Kern van de kritiek: wat op macroniveau aantoonbaar werkt, pakt op microniveau slecht uit voor pensioenverzekerden.
 2. Het Financieel toetsingskader blijft op onderdelen knellen met de sturing op de langetermijnambitie

  Kern van de kritiek: dit geeft pensioenfondsen te weinig ruimte om hun eigen koers te varen.
 3. Onduidelijke rolverdeling pensioenfonds en toezichthouder

  Kern van de kritiek: De Nederlandse Bank gaat te veel op de stoel van contractspartijen en fondsbesturen zitten.
 4. Geen steun voor voorgestelde Ultimate Forward Rate

  Kern van de kritiek: de voorgestelde methode zal niet zorgen voor stabiliteit.
 5. Voorkom onnodige administratieve lasten

  Kern van de kritiek: er zal volgens de fondsen een administratie op individueel niveau nodig zijn, en die “is erg bewerkelijk en ook nauwelijks te communiceren”.

Ergo, meer dan genoeg te bespreken tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Zware tijden:

Het ABP heeft de wind niet meer. De slecht cijfers zijn naar eigen zeggen geen reden voor het vertrek, maar onlangs stapte voorzitter Henk Brouwer van het ambtenarenpensioenfonds op >>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie