Tag: pensioen

Pensioen
Stijging pensioenpremie ABP

Het ambtenarenpensioenfonds ABP gaat de pensioenpremie substantieel verhogen. Het grootste deel zal worden betaald door de overheid en een kleiner deel door de ambtenaren.

Big data
Ambtenaar als eerste met pensioen

Maatregelen om de pensioenleeftijd te verhogen hebben een groot effect, blijkt uit een CBS-analyse. De gemiddelde pensieonleeftijd is afgelopen jaar met vier maanden toegenomen

1 2 3 5