Onderwerp: Schuldhulp

Schuldhulp
2010: Enorme stijging in schuldsaneringen

In 2010 zijn ruim een kwart meer schuldsaneringen uitgesproken dan in 2009. Vooral in het laatste kwartaal nam de instroom in de wettelijke schuldsanering (Wsnp) duidelijk toe. Hiermee zet de stijging die halverwege 2009 is ingezet, stevig door.

Schuldhulp
Debat over wet schuldhulpverlening

Welke rol moeten gemeenten spelen in de schuldhulpverlening? Dat is nog niet wettelijk geregeld. Staatssecretaris De Krom verdedigt in de Kamer het nieuwe wetsvoorstel. Een kort verslag.

Schuldhulp
Organisatie vrijwillige schuldhulpverleners essentieel

Steeds meer gemeenten zetten vrijwilligers in bij de uitvoering van schuldhulpverlening. De eerste ervaringen wijzen uit dat zij echt toegevoegde waarde hebben, maar alleen als hun inzet goed georganiseerd en begeleid wordt. Doe je dat niet dan zitten er ook risico’s aan.

Schuldhulp
Gratis training voor vrijwillige hulpverleners

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij schuldhulpverlening, schuldpreventie en thuisadministratie. De meeste vrijwilligers hebben een basale training gevolgd voor dit specialistische werk, maar die volstaat meestal niet.

Blog
Opinie Hoe maken gemeenten schuldpreventie effectief?

Het aantal schuldenaars en het aantal aanvragen om schuldhulpverlening blijft stijgen. Deze ontwikkeling vraagt niet alleen om effectieve schuldhulpverlening maar veel meer om effectieve schuldpreventie. Maar hoe ziet die er uit?