Huur en Zorgkosten veroorzaken vaker schulden

0

Hoge zorgkosten en te hoge vaste lasten worden door consumenten twee keer zo vaak genoemd als oorzaak van de betalingsproblemen dan drie jaar geleden.

In 2012 noemde 10% van de consumenten met betalingsachterstanden hoge zorgkosten als reden nu 22%. Ook het aantal mensen dat zegt door te hoge vaste lasten betalingsachterstanden te hebben is gestegen van 15% naar 27%, blijkt uit het onderzoek ‘Geldzaken in de Praktijk 2015’ waarin het Nibud op een rij zet hoe Nederlanders hun geldzaken in de praktijk organiseren.

Betalingsachterstanden
Twee op de vijf huishoudens loopt achter met zijn betalingen. En een op de vijf huishoudens heeft dusdanig ernstige achterstanden waardoor er sprake is van betalingsproblemen. De belangrijkste reden voor deze problemen is dat men niet in staat was om de rekeningen te betalen vanwege hoge vaste lasten of hoge zorgkosten.

[([002_399_rb-image-2729444.jpeg]:inzetmiddel)]

Schuldhulpverlening: ontwikkelingen op het beslagrecht en beslagvrije voet.  Wat zijn de ontwikkelingen rondom beslagrecht?     Waar moet u als schuldhulpverlener rekening mee houden? Hoe werkt de verwijsindex SchuldHulpverlening? Download het gratis Kennisdocument

 

Het Nibud ziet dat een groeiende groep uitkeringsgerechtigden het financieel gezien moeilijk heeft. Zo heeft nu 75% van de uitkeringsgerechtigden moeite met rondkomen versus 36% van de werkenden. In 2012 was dat nog 69 % versus 41%. Het Nibud denkt dat dit het gevolg is van overheidsbeleid.

Minder vaak rood dan 10 jaar geleden
Het Nibud ziet dat de Nederlander over het algemeen beter met zijn geld om gaat dan 10 jaar geleden. Zo staat de helft van de huishoudens nooit rood, in 2005 was dat nog 36%. Toen zei ook 27% van de huishoudens te hebben meegemaakt dat hij niet kon pinnen, wegens saldotekort. Nu zegt 18% dat het afgelopen jaar te hebben meegemaakt.

Snellere uitstroom uit wanbetalersregeling zorgpremie
De ministerraad heeft vrijdag jongstleden op voorstel van minister Schippers (VWS) besloten om de premie voor wanbetalers van de zorgverzekering te verlagen. Deze premie daalt op 1 juli 2016 van 159 euro naar 128 euro. De verlaging maakt het mogelijk dat mensen sneller uitstromen uit de wanbetalersregeling, doordat zij meer geld overhouden om hun schulden aan te pakken.

Wet verbetering wanbetalersmaatregelen
Dinsdag 1 december 2015 is het wetsvoorstel ‘verbetering wanbetalersmaatregelen’ aangenomen door de Eerste Kamer. Het kabinet wil hiermee het aantal wanbetalers in de zorgverzekering terugdringen. Naast de verlaging van de premie, maakt de nieuwe wet het onder andere mogelijk dat een wanbetaler zonder tussenkomst van een schuldhulpverlener uit de wanbetalersregeling kan stromen als er een betalingsregeling wordt getroffen met de zorgverzekeraar. De mogelijkheid die de nieuwe wet geeft om groepen aan te wijzen die uit het bestuursrechtelijke premieregime kunnen stromen wordt momenteel verder uitgewerkt. Zo wordt onderzocht onder welke voorwaarden bijstandsgerechtigde wanbetalers terug kunnen keren naar de gewone premie van de zorgverzekeraar.

Bestuursrechtelijke premie
Iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Mensen die ondanks het aanbod om een betalingsregeling te treffen hun zorgpremie langer dan 6 maanden niet betaald hebben, worden door hun zorgverzekeraar aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Zorginstituut Nederland is bevoegd om de premie via de werkgever of uitkeringsinstantie op het loon of uitkering in te houden. De bestuursrechtelijke premie ligt hoger dan de gemiddelde premie die zorgverzekeraars vragen. Dit gebeurt om de kosten voor deze regeling niet te leggen bij mensen die hun premie wel betalen. Daarnaast worden mensen zo ontmoedigd om hun betalingsachterstand op te laten lopen. Aan de ene kant moet de premie niet zo hoog zijn dat de schulden van de wanbetaler alleen maar groter worden, aan de andere kant ook niet te laag, zodat mensen worden aangemoedigd zo snel mogelijk terug te keren naar de normale zorgverzekering.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden