Tag: ambtelijke fusie

Belastingen
Ambtelijke fusies toch nog btw-plichtig

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op 15 februari 2016 antwoorden gegeven op Kamervragen over de btw-plicht van gemeenten bij ambtelijke fusies. In zijn brief geeft hij aan een ruimere toepassing van de koepelvrijstelling te gaan hanteren. Hiermee lijkt de btw-problematiek bij ambtelijke fusies te zijn opgelost. Lijkt, omdat in veel gevallen slechts een deel van het probleem wordt opgelost.

Blog
Opinie Ambtelijke fusies zijn onzin!!

Steeds meer ambtelijke fusies zien het licht. Er is zelfs een – slim commercieel gesponsord – Kennisplatform voor. Intussen is feitelijk aangetoond dat doelen als kwaliteitsverhoging en kostenreductie nauwelijks uit de verf komen. Tegenstanders roepen dat het de democratische legitimiteit ondermijnt en voorstanders vinden dat ze meer in de vaderlandse pap kunnen brokkelen. Hoe dan ook. Net als herindelen is ambtelijk fuseren “onderweg naar gisteren”.