Tag: Autoriteit persoonsgegevens

Privacy
Ook Utrechts datalek BSN’s

Door een datalek in het intranet van gemeente Utrecht zijn privacygevoelige gegevens van minimaal 5000 en maximaal 140.000 burgers begin dit jaar onbeschermd geweest.