Tag: Bank Nederlandse Gemeenten

Bestuur
‘Overheid is risicovolle belegger’

De Nederlandse overheid was in 2014 een risicovolle belegger. Maar liefst een kwart van de aandelenportefeuille was in dat jaar risicovoller belegd dan de markt. Bovendien levert een gebrek aan inzicht en beheersing van beleggingen bij overheden financiële risico’s op.

Financiën
BNG Bank maakt 226 miljoen winst

BNG Bank heeft in 2015 226 miljoen euro winst gemaakt. De bank kijkt zelf tevreden terug op het jaar. De bank wil zich voortaan meer profileren ten aanzien van duurzaamheid

Financiën
BNG benoemd tot systeembank

De Nederlandse Bank (DNB) heeft BNG Bank als nationaal systeemrelevante bank aangemerkt. Doordat BNG Bank als systeemrelevant is aangemerkt dient de bank bovenop het minimaal vereiste kapitaal een systeemrelevantiebuffer aan te houden van 1% van de naar risico gewogen activa.

Bestuur
BNG geeft tweede duurzame lening voor gemeenten uit

BNG Bank heeft bij internationale beleggers een duurzame obligatielening uitgegeven ter grootte van € 650 miljoen. Het is de tweede lening in een jaar tijd die de bank uitgeeft ter financiering van de meest duurzame gemeente in Nederland. De eerste lening uit 2014 resulteerde in een bedrag van € 500 miljoen.