Tag: Best

Bestuur
Stadsregio Eindhoven: gezamenlijke huisvesting statushouders

Gemeenten en woningcorporaties en het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) slaan de handen ineen om de huisvesting van statushouders in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) in goede banen te leiden. Onder andere wordt de woningvoorraad uitgebreid, om verdringing op de woningmarkt te voorkomen.

Bestuur
Mismatch brengt Brabantse gemeenten bijeen

De negen gemeenten van Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hebben afgesproken om de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in hun regio voortaan samen te besluiten. Mismatches brengen de gemeenten juist bijeen

College
Rumoer in Metropool Regio Eindhoven

Raadsleden van de gemeenten in de Metropool Regio Eindhoven vinden dat ze te weinig te zeggen hebben en te weinig op de hoogte zijn bij het maken van plannen voor de regio.

Cao
Best wil OR-budget bijna halveren

De gemeente Best wil het budget van de ondernemingsraad met 40 procent korten. De ondernemingsraad pikt dit niet en stapt desnoods naar de rechter.

Bestuur
Facilitaire kosten dalen fors

De facilitaire kosten van gemeenten zijn gedaald van gemiddeld € 15.784 naar € 14.240 per fte. Dat blijkt uit het jaarlijkse benchmarkonderzoek Facilitaire Kengetallen Gemeenten.