Stadsregio Eindhoven: gezamenlijke huisvesting statushouders

0

Gemeenten en woningcorporaties en het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) slaan de handen ineen om de huisvesting van statushouders in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) in goede banen te leiden. Onder andere wordt de woningvoorraad uitgebreid, om verdringing op de woningmarkt te voorkomen.

Ook maken de partners afspraken over een goede eerste begeleiding en komen er betere matches tussen de woningzoekende statushouders en hun beoogde woonplaats. Dat staat in het Actieplan Statushouders 2016-2017 dat vandaag werd ondertekend en gepresenteerd. Het Stedelijk Gebied Eindhoven is een samenwerking van negen gemeenten: Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

“De gemeenten en woningcorporaties in het stedelijk gebied Eindhoven willen en kunnen niet aan de kant staan waar het gaat om de huisvesting van vluchtelingen uit de brandhaarden van de wereld. Nadat zij een verblijfsvergunning hebben gekregen krijgen deze mensen een plek in de Nederlandse samenleving en daar hoort ook woonruimte bij.” Aldus Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu, voorzitter van de Taskforce Statushouders. De gemeenten, het COA en de corporaties ondertekenden het actieplan, de intenties worden ook onderschreven door de Provincie en de stichting Vluchtelingenwerk.

800 extra woningen
Op dit moment levert de huisvesting van statushouders volgens de Taskforce geen knelpunten op. Maar om dat ook voor de toekomst te garanderen, komen er in 2016-2017 minimaal 800 extra woningen bij in de regio. Die woningen worden voor een groot deel gerealiseerd voor een mix van doelgroepen.’ Dat betekent dat deze maatregel niet alleen een positief effect heeft voor statushouders, maar voor alle woningzoekenden in de regio.’

Urgentie

Het Rijk sprak onlangs het voornemen uit om mensen met een verblijfsvergunning niet meer als urgente woningzoekenden te beschouwen, maar de verantwoordelijkheid hiervoor bij de lokale overheden neer te leggen. De gemeenten in het SGE hebben in het Actieplan besloten dat die urgentie in en om Eindhoven in stand blijft. ‘Het feit dat de corporaties en de gemeenten al ruim een jaar samenwerken aan het verbeteren van de transparantie voor woningzoekenden en aan een gezamenlijke urgentieregeling, betekent dat er al een goede basis is gelegd om de uitvoering van de huisvesting te vergemakkelijken’, aldus de Taskforce. De afspraken over de uitvoering van de gezamenlijke urgentieregeling zijn eveneens op 29 februari ondertekend.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden