Tag: Helmond

Gemeenten
Stadsregio Eindhoven: gezamenlijke huisvesting statushouders

Gemeenten en woningcorporaties en het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) slaan de handen ineen om de huisvesting van statushouders in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) in goede banen te leiden. Onder andere wordt de woningvoorraad uitgebreid, om verdringing op de woningmarkt te voorkomen.

Gemeenten
Mismatch brengt Brabantse gemeenten bijeen

De negen gemeenten van Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hebben afgesproken om de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in hun regio voortaan samen te besluiten. Mismatches brengen de gemeenten juist bijeen

Gemeenten
Rumoer in Metropool Regio Eindhoven

Raadsleden van de gemeenten in de Metropool Regio Eindhoven vinden dat ze te weinig te zeggen hebben en te weinig op de hoogte zijn bij het maken van plannen voor de regio.