Tag: Franekeradeel

Bestuur
Verschil in tegenprestatie voor uitkering

Er zijn grote verschillen in de duur van de tegenprestaties die Friese gemeenten van uitkeringsgerechtigden verlangen. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerde analyse van het Fries Sociaal Planbureau.

Bestuur
Ict-samenwerking nodig voor standaardisatie

Is het beter de ict met elkaar, het shared service center ISZF of met Leeuwarden te organiseren? “De baten moeten worden gerealiseerd door een drastische vermindering van de complexiteit.”

Bestuur
Friese supergemeente, ondanks provincie

Leeuwarderadeel, Harlingen, Littenseradiel, het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel beginnen hun gesprekken over een gezamenlijke herindeling. Daarmee keren de gemeenten zich tegen de provincie die vlak voor de kerst aangaf dat Leeuwarderadeel in ieder geval bij Leeuwarden zou moeten aansluiten.