Drie Friese gemeenten fuseren tot Westergo

0

Uiterlijk 1 januari 2018 fuseren de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en vier dorpen van Littenseradiel tot één nieuwe gemeente.

Dat maakten de burgemeesters gezamelijk bekend. Als voorlopige werknaam voor de fusiegemeente stellen zij ‘Westergo’ voor. De raden nemen in oktober 2013 een besluit over het voorstel. De gemeente Littenseradiel besloot eerder al de gemeente op te splitsen voor een herindeling in 2018.

Door de herindeling ontstaat een gemeente met ongeveer 47.000 inwoners verspreid over 42 dorpen / buurtschappen en één stad: Franeker. Franeker wordt ook de hoofdplaats van de nieuwe gemeente, stellen de colleges voor.

De fusiedatum van 1 januari 2018 wordt voorgesteld, omdat er één wetsontwerp voor alle herindelingen in het gebied moet komen. Littenseradiel splitst zich op over drie gemeenten en koerst op een herindeling per 1 januari 2018. Dit valt samen met de voorgenomen herindeling van Leeuwarderadeel en Leeuwarden in 2018. Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt geven zelf de voorkeur aan een herindeling een jaar eerder in 2017. Daarover willen ze nog overleggen met de andere gemeenten in het gebied; de drie gemeenten zien voordeel in  tijdwinst die mogelijk in het herindelingsproces geboekt kan worden.

Oorspronkelijk zou ook de gemeente Harlingen meedoen in deze grote Friese fusie, maar in Harlingen is men nog niet klaar voor een fusie. De drie gemeenten die nu wel samen gaan zeggen de positie van Harlingen te respecteren en houden de deur ook nog open om in te stappen bij het fusieproces. De nadruk ligt dan wel op instappen, de koers is nu bepaalt en alles wordt in gang gezet. Als Harlingen alsnog instapt dan wel volgens de spelregels die nu worden afgesproken.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden