Ict-samenwerking nodig voor standaardisatie

0

Is het beter de ict met elkaar, het shared service center ISZF of met Leeuwarden te organiseren? “De baten moeten worden gerealiseerd door een drastische vermindering van de complexiteit.”

Het gaat om vijf gemeenten in Noordwest Fryslân (NWF): Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel en Menameradiel. “De toegevoegde waarde van ict-samenwerking zit voor de NWF-gemeenten op de langere termijn in een verminderde kwetsbaarheid door bundeling van capaciteit een hogere kwaliteit door bundeling van kennis en in minder meerkosten”, stelt het rapport van de KING-adviseurs (zie bijlage).

NUP
Ook landelijke projecten zoals iNUP en @agenda 2015 vragen om een bundeling van krachten. Door frictiekosten zal de samenwerking eerst geld kosten, maar tussen vijf en tien jaar financieel voordeliger zijn dan het organiseren van ict in eigen beheer. “De baten moeten worden gerealiseerd door een drastische vermindering van de complexiteit van de informatievoorziening”, is de conclusie.

“Dit kan volgens KING alleen worden bereikt als een hoge mate van standaardisatie wordt doorgevoerd in de systemen, applicaties en registraties.” Verder is hamonisatie en innovatie nodig. De vraag is dan welk samenwerkingsverband dit het beste voor elkaar weet te krijgen.

Herindeling
Als de vijf gemeenten het samen gaan doen, zal dit niet lukken, is het oordeel. “Daarnaast levert deze samenwerkingsoptie geen duurzaam toekomstperspectief op voor de informatiehuishouding van een eventueel nieuw te vormen gemeente in Noordwest Fryslân.”

Hier raakt het rapport de invloed van herindeling op samenwerkingsverbanden. In het geval van shared service center ISZF hebben fusies geleid tot het uittreden van gemeenten, maar de ambitie is nog wel met alle Friese gemeenten samen te werken. Is het ISZF dan een goede optie?

Nee. Momenteel niet, in ieder geval. “Het ISZF is na het afronden van de huidige heroriëntatie als ‘zuivere’ ict-partner in staat om de NWF-gemeenten te bedienen, echter mist het nog de harmonisatie en standaardisatie waardoor het vooralsnog geen eenduidig eindperspectief beidt voor deelnemers.” De vijf gemeenten willen ook geen mede-eigenaar zijn van de voorzieningen in een gemeenschappelijke regeling.

Leeuwarden
De hoofdstad van de provincie komt als beste partner uit de bus. De adviseurs concluderen dat Leeuwarden werkt met gestandaardiseerde systemen die zich al hebben bewezen op het gebied van intergemeentelijke samenwerking. Verder is de stad al ver met een visie op zaakgericht werken. Dat de vijf gemeenten vertrouwen hebben in Leeuwarden en ook op andere gebieden met de stad willen samenwerken, helpt mee.

De komende maanden worden vervolgstappen besproken. Een stuurgroep moet de koers bepalen.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden