Tag: KING

Bestuur
OpinieSamenwerken is gewoon doen

Wat belemmert mensen om stappen te zetten? Om de topsporter in zich zelf naar boven te halen? Ik ken veel samenwerkingsprocessen waarin medewerkers vooral ‘naast elkaar werken’. Ze stribbelen vrolijk mee met initiatieven waar ze zich geen eigenaar van voelen. Ze doen mee omdat je fatsoenshalve niet tegen kunt zijn.

Bestuur
OpinieDe Gemeente betaalt en bepaalt!

Onlangs bleek uit een onderzoek over de gemeentelijke ICT-markt dat er sprake is van een disfunctionele markt, met informatie asymmetrie tussen aanbieders en gemeenten. Daarnaast dat aanbieders gemeenten in de tang nemen en gemeenten door het ten toon spreiden van een hulpeloze houding geen pogingen meer ondernemen om zelf de regie weer in handen te krijgen.

1 2 3 11